News Ticker

역대 유명 게임들의 제작비를 알아보자…..

인터넷 고급유머, 유머, 연예짤방, 자게, 핫게, 갤러리

   

 

요구르팅 – 100억(ost에 90억 투자했다는게 학계정설)

 

ZycDC5tJP_1541773684_adfa63db55c94f7cb3a79329ca73590e.jpg 

 

 

 

 

영정사막 – 200억

 

nvXMN6rz3_1541773684_d5c9c8c1b0597eb978bd2d221a23fca0.jpg 

 

 

 

킹든갓택2 – 300억

 

XkeCy1pnT_1541773685_bdb0634b191d8b586bf491971ddcef3c.jpg 

 

 

 

위처3 – 360억

 

dcJvosj58_1541773685_5452cb373226082c22d04fd622a8dec3.jpg 

 

 

 

오버워치, 테라 – 400억

 

D15N9aSzj_1541773685_c8811632c5eaf8e07e346d235808bf2b.jpgKQu8ANphG_1541773686_59f2c352be6d1ce7e6dd1b5a24dedd0f.png 

 

 

 

블레이드 앤 소울, 호라이즌 제로 던 – 500억

 

e3O2bvVf6_1541773686_744efeb73f5c911de65e6ea5cb0d7342.jpgnYUflMgiL_1541773686_800d53e376fd1454f2dbacd693a0153d.png와치독스 – 600억

 

Ge9bixmwY_1541773687_afebced9523880371e72542a3e5b9059.jpg 

 

 

 

 

 

블레스 온라인 – 700억

 

qBMLgzQPn_1541773688_6416b8b5567f802d277f8710eb87efc8.jpg 

 

 

 

배틀필드1 – 1150억

 

 

Video 태그를 지원하지 않는 브라우저입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

콜 오브 듀티 모던 워페어2 – 2000억

 

5rjmxO4Rv_1541773689_171c87fed8f4e95b090e161eb99ac58d.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTA5 – 2650억

 

8yq1rIvfK_1541773689_9f88be771c3dd88a17583bf11c4a1059.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

데스티니 – 5000억

 

WafUXOue1_1541773690_ad515ca328deff96cdbab889dda2d3e9.jpg 

 

 

 

 

 

로스트아크 – 1000억

Pt47cVkYS_1541773691_b64fb028873ab4da43b8fc9842fefe69.PNG